کانون همپاس

معرفی شخصیت

بازگشت به فهرست

Cocculos

1) مناسب زنان و کودکان بور با بنیه ضعیف و عصبی و تمایل به شکایت‌های اسپاسمی؛ دختران حساس و رمانتیک.

2) بیمار تحمل کمترین تناقض را ندارد؛ از چیزهای ساده عصبانی و آزرده خاطر می‌شود؛ زمان برایش خیلی زود می‌گذرد.

3) سستی زیاد کل بدن با ضعف و لرزش.

4) احساس پوکی یا فرسودگی در اندام‌های مختلف.

5) بی‌حسی (پارالیز) به خصوص در دست‌ها و پاها، قسمت‌های مختلف بدن به خواب می‌روند.

6) سرگیجه همراه با حالت تهوع یا استفراغ؛ اختلالات ناشی از حرکت وسایل نقلیه یا مشکلاتی که با حرکت وسایل نقلیه بدتر می‌شود؛ دریازدگی و غیره.

7) شکایت ناشی از نداشتن امکان خواب کافی، به دلیل پاس دادن شب، پرستاری از بیمار، هیجان ذهنی، کار زیاد و غیره.

8) اتساع شکم همراه با قولنج؛ با عبور دادن گاز شکم بهتر نمی‌شود؛ انگار شکم پر از سنگ یا شاخه‌های تیز است.

9) دوره قاعدگی زودرس و دردناک همراه با ضعف شدید است؛ بیمار به سختی می‌تواند بایستد یا صحبت کند.

10) برای بیمار کلیه محرک‌ها از جمله لمس و حتی هوای تازه قابل تحمل نیست؛ با فشار ذهنی و جسمی و حتی صحبت کردن بدتر می‌شود.


نکته کلیدی: ضعف فلج کننده.

کانون همپاس

بنیاد ۱۳۹۹

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون همپاس می‌باشد.