کانون همپاس

معرفی شخصیت

بازگشت به فهرست

Antimonium Tartaricum

1) روحیه نسبتاً بی‌احساس و آرام (خونسرد).

2) مناسب بیمارِان ناسازگار و غیرمنعطف که با دلداری بدتر می‌شوند؛ و کودکان بهانه‌گیر و ایرادگیر، که از کوچکترین لمسی شکایت می‌کنند (Ant. crudum).

3) مشکلات تنفسی همراه با مقدار زیادی خلط؛ خس‌خسِ خشک سینه؛ بیمار توان دفع خلط را ندارد و فقط موقتاً سینه صاف می‌کند؛ حملات نفس‌تنگیِ خفه‌کننده همراه با کبودشدگی.

4) ضعف شدید همراه با خواب‌آلودگیِ شدید و عرق سرد.

5) مشکلات شکمی همراه با دل‌آشوب و استفراغ؛ استفراغ موقتاً حالش را بهتر می‌کند (برعکس .Ipec)؛ بی‌میلی نسبت به غذا؛ زبان مرطوب و باردار سفیدرنگ؛ تمایل به چیزهای ترش و اسیدی (به خصوص ترشی سیب) و شیر که حالش را بدتر می‌کند.

6) اسهال زردابی؛ مدفوع لزج، معمولاً به رنگ زرد یا قهوه‌ای و گاهی خونی.

7) تب همراه با لرز و احساس سرما؛ احساس شدید ولی کوتاه مدت گرما؛ ضربانِ سریع و ضعیف؛ تعریق فراوان و خسته‌کننده؛ اغلب عطشِ مختصری به آب سرد دارد (.Ars).

8) درد شدید در ناحیه استخوان کمر؛ کوچک‌ترین حرکتی منجر به استفراغ و عرق سرد می‌شود.

9) جوش‌های چرکی که منطقه وسیعی را پر می‌کنند. آبله (Variolinum).

10) مدالیته‌ها: بدتر شدن با گرما و سرما، هوای نمناک عصر به سمت شب حالش را بدتر می‌کند؛ خشم و رنجش حالش را بدتر می‌کند.

کانون همپاس

بنیاد ۱۳۹۹

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون همپاس می‌باشد.