کانون همپاس

معرفی شخصیت

بازگشت به فهرست

Cactus Grandiflorus

1) ترس از مرگ (ترسی که مداوم‌تر و واقعی‌تر از آکونیت است) خصوصاً در افراد پلتوریک و مستعد احتقان‌های موضعی.

2) احساس تنگی و انقباض انگار اندام‌های مختلف در حلقه‌ای گیر کرده‌اند. یا انگار کل بدن در قفس است و حلقه‌ها فشرده‌تر و محکم‌تر بدن را می‌فشارند. این حالت همراه با بی‌حسی و کرختی است.

3) مشکلات قلبی، حاد و مزمن، با مشخصه احساس تنگی و انقباض. قلب احساس می‌کند که به سختی می‌تپید انگار یک دست آهنین روی قلب قرار گرفته و قلب نمی‌تواند به طور طبیعی تپش داشته باشد. تنفس بیمار هم تحت فشار است.

4) خونریزی؛ از بینی، ریه‌ها، معده، رحم، مثانه و غیره.

5) تب‌های متناوب با فواصل منظم، به ویژه تبی که هر روز در یک ساعت معین اتفاق می‌افتد؛ همراه با اضطراب و استرس تنفسی.

کانون همپاس

بنیاد ۱۳۹۹

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به کانون همپاس می‌باشد.